Värdering

Individuell prissättning

Vid värdering av bostad eller fastighet kan man inte enbart lita på  köp-,och säljpriser.Det genomsnittliga priset kan enbart ge grunden för prissättningen när  man undersöker köparnas behov och förmögenhet i relation till bostadens eller fastighetens potential på hela fastighetsmarkanaden.Man skall inte glömma eller undervärdera makro och mikro position samt konkurrentanalysens betydelse till helheten

De rättplanerade och inrikatade marknadsföringsåtgärder möjliggör det eftersträvade resultatet när de genomförs till realistisk resultat-insats påverkan och kombineras med systematisk personlig försäljningskunskapar.
Lägenhet som investering.

Lägenhet som investering

Är din bostad eller lägenhet en investering??Trost allt är den en investering till oss alla,för de största egendomsposter av privata personer investeras just till lägenheter. Och därför måste marknadsvärdet på dem värderas regelbundet
På placeringsmarkanaden är det viktigt att du har tillräckligt med marknadsinformation och olika typer av analys.
4Client följer markaden för dig.4Client är beredd att diskutera om dina behov om hur du vill utöka din förmögenhet med en investering till en lägenhet.En bredd erfarenhet kombinerat med senaste marknadsinformation finns tillgänlig för dig.